Klachtenprocecure

​Je hebt een klacht. Wat nu?

Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil hebben.

Niet persoonlijk

Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging: NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten)

Afhandeling

Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht.

Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

​Verder is Praktijk Inzicht en Overzicht aangesloten bij de RBCZ en de SCAG ten aanzien van de geschillencommissie onder nummer 11057. Daarnaast valt de praktijk onder de WKKGZ: Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.